Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

24.09.13.
Međunarodni projekti

Poziv istraživačkim timovima na gospodarske susrete!

Sudjelujte na sajamu SASO u Splitu i predstavite svoju ekspertizu i područja istraživanja te uspostavite inicijalne kontakate za buduće zajedničko prijavljivanje novih projekata.

Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu i partneri Vas pozivaju na već tradicionalne međunarodne susrete b2b@SASOfair koji će se ove godine održati 25. listopada 2013. godine na sajmu Saso.
Novi izvori financiranja koji će nam uskoro biti na raspolaganju u sklopu okvirnog programa "Horizon 2020" predstavljaju izazov i priliku za istraživačke grupe i tvrtke s obzirom da će po prvi put pod isti nazivnik biti stavljeni projekti razvoja i komercijalizacije.
Susreti će se ove godine održati uz potporu projekta "Jadranska infrastruktura za transfer tehnologije - TTAdria" kojemu je glavni cilj upravo jačanje veza između znanosti i gospodarstva. Oni su izvrsna prilika za predstavljanje ekspertiza i područja istraživanja te uspostavljanje inicijalnih kontakata za buduće zajedničko prijavljivanje novih projekata.

Više informacija o gospodarskim susretima i koristima koje Vam mogu donijeti možete pogledati u pozivnici koja se nalazi u prilogu.