Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

10.10.13.
Međunarodni projekti

Programi i fondovi EU

Kolegij za stjecanje dodatnih znanja i vještina

Po odluci Rektora (na dnu obavijesti), studenti koji upisuju 5. godinu integriranog odnosno 2. godinu diplomskog sveučilišnog studija mogu u zimskom semestru upisati dodatni kolegij Programi i fondovi EU (7,5 ECTS-a).

Navedeni kolegij se financira u sklopu Jean Monnet programa Europske unije.