Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Ugovori o suradnji s inozemnim sveučilištima

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli razvija međunarodne odnose sa sveučlištima diljem svijeta u okviru međusobno uređenih i potpisanih bilateralnih sporazuma. U popisu ispod navodimo aktivne sporazume:

 • UNIVERZA NA  PRIMORSKEM UNIVERSITA' DEL LITORALE, Koper, Slovenija
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Koper, Slovenija    
 • HOCHSCHULE ALBSTADT – SIGMARINGEN (GERMANY ) Albstadt-Sigmaringen University
 • JAYPEE UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY (JUIT-a ),HIMACHAL PRADESH, INDIA
 • UNIVERSITA DI BOLOGNA; FACOLTA DI ECONOMIA (RIMINI)
 • UNIVERSITA DI BOLOGNA; Dipartimento di Scienze aziendali
 • UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS, OMSK INSTITUTE OF RSTEU (RUSIJA)
 • UNIVERSITY OF LJUBLJANA, FACULTY OF ECONOMICS (Ljubljana)
 • UNIVERSITY OF TRIESTE
 • RUSSIAN INTERNATIONAL ACADEMY FOR TOURISM – RIAT (MOSCOW, RUSSIA)
 • UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA, PORTUGAL
 • ESCIA – Ècole Supèrieure de gestion et de finance, Group Itin-Escia, PONTOISE, France
 • UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, LIMA PERU
 • HARTT SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF HARTFORD 
 • UNIVERSITÁ DEGLI STUDI ROMA TRE
 • UNIVERZITET U NOVOM SADU