Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Uvjeti upisa u višu godinu studija

Za upis u II. godinu, student mora ostvariti najmanje 42 ECTS-a iz kolegija I. godine.

Za upis u III. godinu, student mora položiti sve kolegije prve godine studija i ostvariti najmanje 42 ECTS-a iz kolegija II. godine.

Za upis u IV. godinu, student mora položiti sve kolegije prve i druge godine studija i ostvariti najmanje 42 ECTS-a iz kolegija III. godine.

Za upis u V. godinu, student mora položiti sve kolegije prve, druge i treće godine studija i ostvariti najmanje 42 ECTS-a iz kolegija IV. godine.