Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Poslijediplomski doktorski studij

Područje: Društvene znanosti 

Polje: Ekonomija
Moduli: Financije, Računovodstvo, Marketing, Menadžment, Turizam

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , nakon ustrojenih preddiplomskih, diplomskih i specijalističkih poslijediplomskih studija, ustrojava i poslijediplomski doktorski (bolonjski) studij ekonomije. Time se cjelovito obuhvaća znanstveni, istraživački i nastavni tijek. 

Poslijediplomski doktorski studij uključuje istraživanje, oblikovanje i izvođenje nastavnih programa, nakladništvo znanstvenih i stručnih publikacija, međunarodne konferencije i međunarodne stručne i znanstvene projekte. Svrha poslijediplomskog doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalan znanstveno-istraživački i akademski rad na sveučilištu, u znanstvenim institutima, zavodima, i znanstveni rad u gospodarstvu. 

Poslijediplomski doktorski studij usmjeren je prema ekonomiji i poslovnoj ekonomiji, a provodit će se pod vodstvom mentora. 

Tijekom doktorskog studija studenti sudjeluju u znanstvenim istraživanjima čiji će se rezultati prikazati u znanstvenom radu - disertaciji. Pri tome se studenti uključuju u istraživačke timove drugih znanstvenih i nastavnih institucija u zemlji i inozemstvu, pa je mobilnost studenata tijekom studija važan uvjet studija. Boravak na inozemnim učilištima poticat će se uključivanjem inozemnih profesora u predavanja i istraživanja. 

Program poslijediplomskog doktorskog studija obuhvaća suvremene znanstvene spoznaje kao i rezultate fundamentalnih i primjenjenih znanstvenih istraživanja koja omogućavaju široko i produbljeno poznavanje globalnih ekonomskih tijekova.

Dokumenti

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije za poslijediplomski doktorski studij mogu se dobiti u tajništvu studija u kabinetu 40, Preradovićeva 1/1 Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, odnosno:

Tajništvo poslijediplomskog doktorskog studija 
Tajnik studija: dr. sc. Manuel Benazić 
e-mail: doktorskiekon(pri)unipu.hr 
telefon: 052/377-061