Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Doc. dr. sc. Marko Ljubešić

E-adresa: mljubesic(at)unipu.hr

 

Konzultacije u ljetnom semestru:

 • utorkom od 9:30 do 10:30
 • četvrtkom od 9:00 do 10:00

 

Životopis:

Docent Marko Ljubešić rođen je 1980. godine u Puli. Osnovnu školu završava u Svetom Lovreču, srednju u Tehničkoj školi u Puli te upisuje studij hrvatskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Puli koji završava 2003. Poslijediplomski studij kroatistike (s usmjerenjem na hrvatsku književnost) upisuje 2007. godine, a završava 2011. obranivši doktorski rad pod naslovom Istarska zavičajna književnost u srednjoškolskoj nastavi (pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirjane Benjak). Od 2004. do 2007. predavao je hrvatski jezik u Srednjoj školi Buzet, a od 2007. zaposlen je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Sudjelovao je na 15-ak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te na 10-ak stručnih skupova za cjeloživotno obrazovanje nastavnika.

Bibliografija:

Knjiga:

 • Od Peruška do otvorenog sustava, Školska knjiga, Zagreb, 2013. (u koautorstvu s Mirjanom Benjak)

Znanstveni radovi:

 • Stilistička analiza reklama u Našoj slozi, u: Riječ, Rijeka, 15, 2, 2009., str. 59-71.
 • Hrvatsko-slovenski književni dodiri u gimnazijskoj nastavi, u: Riječ, Rijeka, 15, 2, 2009., str. 222-240.
 • Postmodernistički obrisi u Ulici predaka Sunčane Škrinjarić, u: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zlatni danci 10 - Život i djelo(vanje) Sunčane Škrinjarić, Osijek, 2009., str. 37-45.
 • Dramske mogućnosti na primjeru romana Bijeli patuljak Nade Iveljić, u: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Zlatni danci 11 - Život i djelo(vanje) Nade Iveljić, Osijek, 2009., str. 279-291.
 • Računalom kroz nastavu hrvatskog jezika i književnosti, u: Život i škola, Osijek, 22/2, 2009., str. 23-49.
 • Književni interesi mladeži (na području Istarske i Primorsko-goranske županije), u: Metodički obzori, Pula, 4, 1-2, 2009., str. 125-143 (u koautorstvu s Marlenom Plavšić)
 • Dijalekt i dijalektalna književnost u nastavi hrvatskog jezika, u: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Obdobja 26 - Metode in zvrsti, Ljubljana, 2009., str.507-519.
 • Glagoljica - znak hrvatske prepoznatljivosti, u: Tabula, Pula, 2010.
 • Jesu li Mažuranić i Njegoš maturirali?, u: Zbornik radova s Međudržavnog i međunarodnog znanstvenog skupa Dani Ivana Mažuranića (1814-1890) u Crnoj Gori, Cetinje - Osijek, 2010., str. 231-359 (u koautorstvu s Mirjanom Benjak)
 • Jezične kompetencije budućih učiteljica/učitelja i nastavnica/nastavnika hrvatskog jezika za rad u višejezičnoj sredini, u: Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Stavovi promjena - promjena stavova, Filozofski fakultet, Nikšić, 2011., str. 343-359 (u koautorstvu s Mirjanom Benjak)
 • Istarski razvod bez "kunfina" - povijesni, društvenopovijesni i književni aspekti spomenika u nastavi, u: Simpozij Obdobja, Filozofski fakultet u Ljubljani, Ljubljana, 2011., str. 39-45 (u koautorstvu s Mirjanom Benjak)
 • Uloga i značenje didaskalija u teatrološkol pristupu dramskome djelu u nastavi (na predlošku drame Drage Jančara "Veliki briljantni valcer"), u: Simpozij Obdobja, Filozofski fakultet u Ljubljani, Ljubljana, 2012., str. 37-45 (u koautorstvu s Mirjanom Benjak)
 • Funkcionalna raslojenost lingvometodičkih predložaka u (hrvatskim i slovenskim) gimnazijskim udžbenicima iz materinskog jezika, u: Simpozij Obdobja, Filozofski fakultet u Ljubljani, Ljubljana, 2013., str.49-55 (u koautorstvu s Mirjanom Benjak)