Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Tabula - Časopis Filozofskoga fakulteta

 

UDK: 80/81+821.163.42+902/94
ISSN: 1331-7830

Glavna urednica: Klara Buršić-Matijašić

Uredništvo: Valnea Delbianco, Lina Pliško, Ante Matan, Barbara Buršić-Giudici

Adresa uredništva: Ivana Matetića Ronjgova 1, 52100, Pula
E-mail: tabula(at)unipu.hr 
Telefon: (00385) (0)52 377 500
Faks: (00385) (0)52 211 713

Časopis izlazi jednom godišnje.

Objavljeni brojevi:

1/1999, 2/1999, 3/2000, 4/2001, 5/2002, 6/2003, 7/2004

8/2010, 9/2011, 10/2012, 11/2013, 12/2014, 13-1/2015, 13-2/2015,

14/2016

Upute autorima.