Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika

Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika osnovan je 2015. kao ustrojbena jedinica Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Centar je zamišljen kao okvir za provođenje znanstvenih istraživanja putem znanstvenih i stručnih projekata, izrade studija i elaborata.

Centar će istraživanjem arheologije krajolika objedinjavati korištenje širokoga raspona metoda iz različitih područja arheološke znanosti, kao što su geoarheologija, arheologija naseljavanja i prostora, arheološka teorija. Tako dobiveni rezultati objedinit će se rezultatima drugih znanosti, npr. prirodnih i informacijskih. 

Voditelj Centra je prof. dr. sc. Robert Matijašić.
robert.matijasic(at)unipu.hr

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika
Ivana Matetića Ronjgova 1
52 100 Pula