Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

doc. dr. sc. Marina Diković

Voditeljica Programa stjecanja pedagoških kompetencija

Kontakt

Ronjgova 1/I
Kabinet br. 24/2
Tel: 377 - 543
E-pošta: mdikovic(at)unipu.hr

Konzultacije: Raspored konzultacija

IME I PREZIME NASTAVNIKA: Marina Diković

ZVANJE: docent

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZVANJE: 29. listopada 2015.

PODRUČJE, POLJE I GRANA U KOJOJ JE IZVRŠEN ZADNJI IZBOR U ZVANJE:
područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA:
Rođena je u Puli. Radila je kao diplomirana učiteljica razredne nastave (1991. – 2008.). Napredovala je u učitelja mentora (2006.) i bila je županijska voditeljica za učitelje razredne nastave Istarske županije (2006. – 2008.). Akademski stupanj doktorice znanosti iz pedagogije u okviru Poslijediplomskoga sveučilišnog studija pedagogije Kurikulum suvremenoga odgoja i škole u Zagrebu stekla je 2. travnja 2012. obranivši doktorsku disertaciju Politike i prakse odgoja i obrazovanja za građanstvo u Europi i Hrvatskoj pod mentorstvom prof. dr. sc. Vedrane Spajić-Vrkaš. Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli radi od 2008. kao znanstvena novakinja – asistentica te viša asistentica. Godine 2015. postaje docentica te podučava na hrvatskom i talijanskom jeziku. Područje njezina znanstvenoga istraživanja je didaktika (kurikulum) i odgoj i obrazovanje za ljudska prava i građanstvo. Autorica je i suautorica više stručnih i znanstvenih knjiga i radova iz širega područja pedagogije.

FUNKCIJE I NAGRADE:

 1. Od 2007. surađuje s izdavačkom kućom Profil International iz Zagreba za koju izrađuje udžbenik iz prirode i društva, a kao suautorica surađuje na udžbeničkom materijalu za hrvatski jezik za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole.
 2. Od 2008. godine članica je znanstvene udruge Pietas Iulia
 3. Od 2008. suradnica je na znanstvenome projektu Obrazovanje za interkulturalnu kompetenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
 4. Od 2014. predstavnica je Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli pri osnivanju „Mreže sveučilišta u regiji“ za područje suradnje u polju obrazovanja.
 5. Od 2014. članica je stručnoga tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izvedbeni nastavni plan i program.
 6. 2014. članica je stručnoga tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izradu ishoda učenja Programa stjecanja pedagoških kompetencija.
 7. 2014. članica je tima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za izradu znanstvene strategije za područje društvenih znanosti.
 8. Od 2015. voditeljica je Programa stjecanja pedagoških kompetencija.
 9. Od 2015. članica je Stručne radne skupine za izradu prijedloga kurikuluma za međupredmetnu temu Građanski odgoj i obrazovanje u sklopu Cjelovite kurikularne reforme pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
 10. Od 2017. članica Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnoga profila kompetencija te okvirnoga kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja 
 11. 2010. dobitnica je stipendije Talijanske unije za usavršavanje talijanskoga jezika na Università per Stranieri di Perugia.

KOLEGIJI:

 1. Opća pedagogija
 2. Pedagogija
 3. Obiteljska pedagogija
 4. Programiranje rada razrednika
 5. Teorijske osnove metodike govorne komunikacije
 6. Teorijske osnove metodike upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova
 7. Uvod u didaktiku
 8. Opća didaktika
 9. Didaktika
 10. Comunicazione e interazione verbale nei contesti didattici
 11. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo