Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest začetke svoje povijesti nalazi u studiju povijesti na Pedagoškoj akademiji osnovanoj u Puli 1961. godine. Kao sastavnica Filozofskoga fakulteta Odsjek djeluje od 1994. te je nedavno proslavio dvadeset godina svojega postojanja.

Od 2005. Odsjek za povijest nositelj je preddiplomskog i diplomskog studija povijesti, usklađenog s načelima Bolonjskoga procesa. Studijske programe odlikuju izbornost i interdisciplinarnost. Student obveznim predmetima usvaja sva temeljna znanja iz svjetske i hrvatske povijesti, ali u znatnoj mjeri samostalno oblikuje svoj studij putem izbornih modula i predmeta. Sukladno Europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS) student upisuje i predmete koji se nude na drugim studijima, unutar i izvan matičnog fakulteta ili sveučilišta. Programi preddiplomskoga i diplomskoga studija povijesti postigli su dobru ravnotežu obveznih i izbornih predmeta uz kvalitetan pristup jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju na način da dvopredmetni studenti nisu zakinuti za određena znanja iz povijesti, a jednopredmetni studenti imaju prostora za dopunu svojega studija predmetima nepovijesnoga sadržaja. Ponuda izbornih predmeta odraz je kako specifičnosti ponuđenih istarskih, sredozemnih i srednjoeuropskih tema, tako i znanstvenog interesa članova Odsjeka koji rezultate svojih istraživanja redovito prenose u nastavu.

Cilj trogodišnjega preddiplomskog (180 bodova) i dvogodišnjega diplomskog (120 bodova) studija povijesti osposobljavanje je studenata za istraživanje povijesti u skladu sa svim suvremenim historiografskim načelima te obrazovanje nastavnika za prenošenje znanja o povijesti na nove naraštaje.

Studenti dolaze iz svih dijelova Hrvatske, a poslije studija mnogi ostaju u Puli. Mnogi upisuju diplomske i poslijediplomske (doktorske) studije na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu (Sveučilište u Zagrebu, CEU Budimpešta, EUI Firenca). Posljednjih godina raste broj europskih studenata koji u Pulu dolaze preko programa Erasmus.

Odsjek za povijest čini petnaest nastavnika, jedanaest u znanstveno-nastavnim zvanjima i četiri u suradničkom zvanju višeg asistenta i poslijedoktoranda. U izvođenju nastave sudjeluje i nekoliko vanjskih suradnika. Članovi Odsjeka razvili su živu znanstvenu djelatnost: imaju bogato iskustvo u povijesnim arhivskim i arheološkim terenskim istraživanjima te u provođenju  znanstvenih projekata koji su uglavnom usmjereni prema društvenoj povijesti, povijesti svakodnevice, povijesti mentaliteta i demografskoj povijesti, najčešće istarskoga područja, ali i šire.

Odsjek sudjeluje u raznim oblicima suradnje dogovorenima na razini međusveučilišnih ugovora, a sklopljeni su posebni ugovori o suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjekom za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odsjekom za povijest Fakulteta za humanističke studije Sveučilišta Primorske u Kopru i Odjelom za povijest Sveučilišta u Zadru.

Predstojnik Odsjeka od ak. god. 2017/18. je doc. dr. sc. Mihovil Dabo.

Kontakt

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet
Odsjek za povijest
Ivana Matetića Ronjgova 1
52100 Pula

e-mail: povijest(at)unipu.hr

Katedra za staru i srednjovjekovnu povijest: 052/377552
Katedra za novovjekovnu i suvremenu povijest: 052/377524

Dekanat Filozofskog fakulteta: tel. 052/377500, fax 052/211713
Studentska služba (referada): 052/377540
ISVU služba: 052/377515