Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Filozofski fakultet

Znanstveni projekti

 
Tekući znanstveni projekti

Znanstvenici Filozofskoga fakulteta glavni su istraživači projekata:

 
 
Projekti 1991.-2017.

Podatci o završenim znanstvenim projektima (1991. - 2017.) čiji su voditelji bili znanstvenici Filozofskoga fakulteta dostupni su u Arhivima projekata.