Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Publikacije u izdanju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Kontakt osoba: Mieta Bobanović, e-mail: mieta.bobanovic(at)unipu.hr ili  tel. 052/377-554.

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Narudžba na e-mail

Napomena

1

EKONOMSKA GLOBALIZACIJA I RAZVOJ U MALIM ZEMLJAMA EUROPE

ur. Lovre Božina, Denisa Krbec

2001.

50,00

2

ABORIGINI U AUSTRALSKOJ KNJIŽENOSTI

a. Moira Kostić-Bobanović

2005.

50,00

3

ESSAYS IN ECONOMIC PHILOSOPHY

a. Soumitra Sharma, Marinko Škare

2006.

30,00

4

ACCOUNTING FOR SMEs: MULTIDIMENSIONAL ASPECTS AND GLOBAL CHALLENGES

a. E. J. Bisam et al.

2007.

50,00

5

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS FOR SMEs: EMPIRICAL EVIDENCES FROM SMEs IN A COUNTRY IN TRANSITION AND A DEVELOPED COUNTRY FACING NEW CHALLENGES

a. Maria-Gabriella Bardarelli, Paola Demartini. Lorena Mošnja-Škare

2007.

80,00

6

RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAVI

a. Robert Zenzerović

2007

100,00

rzenzo(at)efpu.hr

7

ZNANJE I KONKURENTNOST

ur. Marija Bušelić

2007

200,00

knjigeOET(at)efpu.hr

8

ISTRA U KONTEKSTU JADRANSKIH KULTURA I TRADICIJA

ur. Giorgio Sinković

2008.

30,00

9

MARKETING TURISTIČKE DESTINACIJE

a. Danijela Križman Pavlović

2008.

150,00

knjigeOET(at)efpu.hr

10

MONETARNA ANALIZA

a. Lovre Božina

2008.

354,00

knjigeOET(at)efpu.hr

11

MONETARNA TEORIJA I POLITIKA

a. Lovre Božina

2008.

421,00

knjigeOET(at)efpu.hr

12

NOVAC I BANKARSTVO

a. Lovre Božina

2008.

354,00

knjigeOET(at)efpu.hr

13

MONETARNA ANALIZA, MONETARNA TEORIJA I POLITIKA, NOVAC I BANKARSTVO (komplet knjiga)

a. Lovre Božina

2008.

440,00

knjigeOET(at)efpu.hr

14

PRAVNI ASPEKTI MONETARNE SUVERENOSTI

a. Marta Božina

2008.

186,00

knjigeOET(at)efpu.hr

15

BANKARSKO PRAVO

a. Ljiljana Maurović

2009.

290,00

sgrgor(at)efpu.hr

16

FINANCIJE U VRTLOGU GLOBALIZACIJE

ur. Sandra Krtalić, Manuel Benazić

2010.

80,00

17

BUSINESS ENGLISH IN USE

a. Moira Kostić-Bobanović, Mauro Dujmović

2011.

50,00

18

"ENTREPRENEURSHIP AND MACROECONOMIC MANAGEMENT:Reflections on the World in Turmoil" - CONFERENCE PROCEEDINGS VOL.1-3

ur. Kristina Afrić Rakitovac, Violeta Šugar, Vanja Bevanda

2011.

50,00

19

KLASTERI I GOSPODARSKI POTENCIJALI ISTARSKE ŽUPANIJE

a. Ines Kersan-Škabić, Kristina Afrić Rakitovac

2011.

150,00

knjigeOET(at)efpu.hr

20

MIKROEKONOMSKA ANALIZA TRŽIŠNE MOĆI I STRATEŠKOG PONAŠANJA PODUZEĆA

a. Soumitra Sharma, Daniel Tomić

2011.

100,00

knjigeOET(at)efpu.hr

21

OVLADAVANJE ENGLESKIM KAO DRUGIM I TREĆIM JEZIKOM: MOTIVACIJSKI ASPEKTI

a. Moira Kostić-Bobanović

2011.

50,00

22

UVOD U EKONOMETRIJU (e-izdanje)

a. Alen Belullo

2011.

23

TOWARD GLOBAL GOVERNANCE

ur. Lovre Božina, Marli Gonan Božac, Sanda Krtalić

2011.

150,00

jsetic(at)unipu.hr

24

EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE

a. Ines Kersan-Škabić

2012.

200,00

knjigeOET(at)unipu.hr

25

FINANCIJE I MENADŽMENT U GLOBALNOJ EKONOMIJI

ur. Lovre Božina, Marli Gonan Božac, Dean Učkar

2012.

120,00

jsetic(at)unipu.hr

26

MARKETING CHALLENGES IN NEW ECONOMY - CD

ur. Danijela Križman Pavlović, Manuel Benazić

2012.

75,00

27

MONETARNA EKONOMIJA

a. Lovre Božina

2012.

535,00

jsetic(at)unipu.hr

28

THE FUTURE OF ECONOMICS: BETWEEN RULES AND DISCRETION

ur. Marli Gonan Božac, Ivan Ribnikar

2013.

200,00

jsetic(at)unipu.hr

29

CONFERENCE PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE "THE CHANGING ECONOMIC LANDSCAPE: ISSUES, IMPLICATIONS AND POLICY OPTIONS"

ur. Sanja Blažević, Dean Sinković, Ksenija Černe i Saša Stjepanović

2014.

0,00

jsetic(at)unipu.hr

30

MEĐUNARODNI TURIZAM 

a. Jasmina Gržinić

2014.

149,00 

jsetic(at)unipu.hr

31

SUVREMENI TRENDOVI U TURIZMU

a. Jasmina Gržinić, Vanja Bevanda

2014.

149,00 

jsetic(at)unipu.hr

rasprodano

32

TRŽIŠTE RADA - teorijski pristup

a. Marija Bušelić

2014.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

rasprodano

33

A HANDBOOK IN CHILDREN‘S LITERATURE

a. Mauro Dujmović, Ivana Bančić

2014.

100,00

mdujmov(at)unipu.hr

34

INFOOBOOK - Odabrani autorski i suautorski radovi

a. Jusuf Šehanović

2014.

300,00

jsetic(at)unipu.hr

35

INFOBOOK - Odabrani autorski i suautorski radovi - CD

a. Jusuf Šehanović

2014.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

36

KULTURA TURIZMA

a. Mauro Dujmović

2014.

70,00

jsetic(at)unipu.hr

37

CULTURAL TOURISM AND DESTINATION IMPACTS

ur. Jasmina Gržinić, Ksenija Vodeb

2015.

140,00

jsetic(at)unipu.hr

38

ZELENI MARKETING

a. Ariana Nefat

2015.

120,00

jsetic(at)unipu.hr

39

EKONOMIJA EUROPSKE UNIJE

a. Ines Kersan-Škabić

2015.

200,00

jsetic(at)unipu.hr

40

ENGLISH IN CULTURE AND TOURISM

a. Moira Kostić-Bobanović, Mauro Dujmović

2015.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

41

EUROPSKO TURISTIČKO TRŽIŠTE I TRENDOVI RAZVOJA

a. Iva Slivar, Tea Golja

2015.

170,00

jsetic@unipu.hr

42

ENGLISH GRAMMAR IN USE

Moira Kostić-Bobanović i Maja Novak

2016.

100,00

43

THE EU ECONOMIC ENVIRONMENT POST-CRISIS: POLICIES, INSTITUTIONS AND MECHANISMS

Manuel Benazić, Marta Božina Beroš, Gabriella Gimigliano, Aleš Novak i Dean Učkar

2016.

250,00

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Narudžba na e-mail

Napomena

1

METODIČKI OBZORI - časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu (e-izdanje)

ur. Fulvio Šuran

2006. -

2

GIAMBATTISTA VICO I "NOVA ZNANOST"

a. Fulvio Šuran

2011.

70,00

jsetic(at)unipu.hr

3

UČITELJ ZA DRUŠTVO ZNANJA

a. Nevenka Tatković, Snježana Močinić

2012.

200,00

jsetic(at)unipu.hr

rasprodano

4

DOKIMOLOGIJA U PRIMARNOM OBRAZOVANJU

a. Sandra Kadum-Bošnjak

2012.

150,00

jsetic(at)unipu.hr

5

PRILAGODBE U RADU S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

a. Mirjana Radetić-Paić

2013.

150,00

jsetic(at)unipu.hr

rasprodano

6

SUVREMENI INFORMACIJSKI SUSTAVI

a. Vladimir Šimović, Maja Ružić-Baf

2013.

150,00

jsetic(at)unipu.hr

rasprodano

7

EZOTERIČNA FILOZOFIJA GIORDANA BRUNA KAO FILOZOFSKO SAVJETOVALIŠTE U DOBA SVEOPĆEG NIHILIZMA

a. Fulvio Šuran

2013.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

8

GLAZBA I TRADICIJA - Izabrani izričaji u regiji Alpe-Adria

a. Ivana Paula Gortan-Carlin, Alessandro Pace, Olga Denac

2014.

75,00

jsetic(at)unipu.hr

9

ETNOS E CONOSCIENZA COLLETTIVA TRA IDENTITÀ, DIVERSITÀ E PLURALITÀ

a. Fulvio Šuran

2014.

30,00

jsetic(at)unipu.hr

10

EUROCENTRIZAM U FILOZOFIJI POVIJESTI

a. Fulvio Šuran

2014.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

11

EDUCATION FOR DEVELOPMENT

a. Nevenka Tatković, Iva Blažević, Mirjana Radetić-Paić, Maja Ružić-Baf, Fulvio Šuran i Đeni Zuliani

2014.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

12

FILOSOFIA DELL‘ EDUCAZIONE

a. Fulvio Šuran

2014.

30,00

jsetic(at)unipu.hr

13

GREMO U ĆAP

a. Maja Ružić

2015.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

14

DAROVITOST U NASTAVI

a. Sandra Kadum, Dejan Hozjan

2015.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

15

IGRI. Mala zavičajna čitanka (s primjerima iz čakavske poezije Drage Gervaisa)

a. Vjekoslava Jurdana

2015.

85,00

jsetic(at)unipu.hr

16

ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA RAZVOJ DANAS I SUTRA, Ekološke i društvene paradigme

a. Nevenka Tatković, Marina Diković, Mauro Štifanić

2015.

120,00

jsetic(at)unipu.hr

17

ETICA DELLA PROFESSIONE DOCENTE

a. Fulvio Šuran

2015.

70,00

jsetic(at)unipu.hr

18

TURIZAM I TERITORIJ: UVOD U ANTROPOLOGIJU TURIZMA

Fulvio Šuran

2016.

77,00

19

SLOBODNO VRIJEME, PUTOVANJE I TURIZAM: SOCIOLOŠKI PRISTUP

Fulvio Šuran

2016.

77,00

20

DJEČJE PJESME NELLA MILOTTIJA

Ivana Paula Gortan Carlin i Mirjana Grakalić

2016.

100,00

21

JEZIK, UMJETNOST I TRADICIJA U GRAĐANSKOM OBRAZOVANJU

Ivana Paula Gortan Carlin i Ivana Bančić Čupić

2016.

80,00

22

NEW POSSIBILITIES OF ICT IN EDUCATION

Mirjana Radetić-Paić, Iva Blažević i Đeni Zuliani

2016.

80,00

23

PERSPECTIVES OF EDUCATION FOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ACTIVE CITIZENSHIP

Nevenka Tatković i Marina Diković

2016.

80,00

24

COMPETENCES OF PARTICIPANTS IN CITIZENSHIP EDUCATION

Mirjana Radetić-Paić, Iva Blažević i Đeni Zuliani

2016.

80,00

25

PERSPECTIVES OF EDUCATION FOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF ACTIVE CITIZENSHIP

Nevenka Tatković i Marina Diković

2016.

80,00

26

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI ASPEKTI KOMUNIKACIJE

Nevenka Tatković, Marina Diković i Sanja Tatković

2016.

120,00

Filozofski fakultet

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Narudžba na e-mail

Napomena

1

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 1)

ur. Klara Buršić-Matijašić

1999.

5,00

jsetic(at)unipu.hr

2

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 2)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2000.

5,00

jsetic(at)unipu.hr

rasprodano

3

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 3)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2001.

5,00

jsetic(at)unipu.hr

4

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 4)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2002.

5,00

jsetic(at)unipu.hr

5

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 5)

ur. Klara Buršić Matijašić

2003.

5,00

jsetic(at)unipu.hr

6

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 6)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2004.

5,00

jsetic(at)unipu.hr

7

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 7)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2005.

5,00

jsetic(at)unipu.hr

8

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 8)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2010.

80,00

jsetic(at)unipu.hr

9

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 9)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2011.

80,00

jsetic(at)unipu.hr

10

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 10)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2012.

80,00

jsetic(at)unipu.hr

11

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 11)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2013.

80,00

jsetic(at)unipu.hr

12

TABULA - časopis Odjela za humanističke znanosti (Tabula 12)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2014.

80,00

jsetic(at)unipu.hr

13

TABULA - časopis Filozofskog fakulteta (Tabula 13/I) - "Zbornik radova u povodu 20 godina Odsjeka za kroatistiku u Puli"

ur. Klara Buršić-Matijašić 

2015.

80,00

jsetic(at)unipu.hr

14

TABULA - časopis Filozofskog fakulteta (Tabula 13/II)

ur. Klara Buršić-Matijašić

2015.

80,00

jsetic(at)unipu.hr

15

GOVOR BARBANŠTINE

a. Lina Pliško

2000.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

16

UVOD U LATINSKU EPIGRAFIJU

a. Robert Matijašić

2002.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

17

GOVORI OPĆINE LIŽNJAN

a. Lina Pliško, David Mandić

2011.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

18

HISTRIA - godišnjak Istarskog povijesnog društva (Histria 1)

ur. Maurizio Levak

2011.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

19

HISTRIA - godišnjak Istarskog povijesnog društva (Histria 2)

ur. Maurizio Levak

2012.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

20

MIGRACIJE PREMA PULI: PRIMJER AUSTRIJSKE ISTRE U NOVOM VIJEKU

a. Slaven Bertoša

2012.

99,00

jsetic(at)unipu.hr

21

HISTRIA - godišnjak Istarskog povijesnog društva (Histria 3)

ur. Maurizio Levak

2013.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

22

BERTOŠIN ZBORNIK - Zbornik u čast Miroslava Bertoše - Knjiga 1

ur. Ivan Jurković

2013.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

23

BERTOŠIN ZBORNIK - Zbornik u čast Miroslava Bertoše - Knjiga 2

ur. Ivan Jurković

2013.

125,00

jsetic(at)unipu.hr

24

BERTOŠIN ZBORNIK - Zbornik u čast Miroslava Bertoše - Knjiga 3

 ur. Ivan Jurković

2013.

125,00

jsetic(at)unipu.hr

25

BERTOŠIN ZBORNIK Zbornik u čast Miroslava Bertoše - (komplet knjiga 1-3)

ur. Ivan Jurković

2013.

250,00

jsetic(at)unipu.hr

26

OSTVARENJE SUVREMENE HRVATSKE DRŽAVE

a. Nevio Šetić

2013.

250,00

jsetic(at)unipu.hr

27

NA PUTU DO NAGLASNE NORME - oprimjereno imenicama

a. Blaženka Martinović

2014.

150,00

jsetic(at)unipu.hr

28

RJEČNIK BOLJUNSKIH GOVORA

ur. Sandra Tamaro

2014.

160,00

jsetic(at)unipu.hr

29

BARBAN I MLETAČKI LOREDANI, Život u pokretu, ljudi i događaji

a. Slaven Bertoša

2015.

150,00

jsetic(at)unipu.hr

30

JEZIČNI PLETER, Ogledi iz obiteljskoga planiranja dvojezičnosti

a. Robert Blagoni, Nada Poropat Jeletić

2015.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

31

SVE ZA BOGA, VJERU I PUK: BISKUP JURAJ DOBRILA U SVOM VREMENU

Mihovil Dabo, Barbara Buršić Giudici i Goran Filipi

32

ISTROMLETAČKI ATLAS: KAZALA

 Barbara Buršić Giudici i Goran Filipi

2016.

350,00

33

DRAGI KAMEN: SUSRETNI NA DRAGOM KAMENU

Nataša Urošević i David Mandić

2016.

150,00

34

TABULA 14

Klara Buršić-Matijašić

2016.

80,00

Muzička akademija u Puli

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Narudžba na e-mail

Napomena

1

KLAVIRSKE SKLADBE

a. Slavko Zlatić

2003.

20,00

2

GLAZBENA PEDAGOGIJA U SVJETLU SADAŠNJIH I BUDUĆIH PROMJENA - PRVI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA

ur. Sabina Vidulin-Orbanić

2009.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

3

GLAZBENA NASTAVA I NASTAVNA TEHNOLOGIJA: MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA - DRUGI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA

ur. Sabina Vidulin-Orbanić

2011.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

4

METODIČKI ASPEKTI OBRADE MUZIKOLOŠKIH SADRŽAJA: MEDIJ U NASTAVI GLAZBE

a. Sabina Vidulin-Orbanić, Lada Duraković

2012.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

5

VISOKOŠKOLSKO GLAZBENO OBRAZOVANJE U ISTRI 1979-2012

ur. Sabina Vidulin-Orbanić, Denis Modrušan, Bashkim Shehu

2012.

150,00

jsetic(at)unipu.hr

6

GLAZBENA PEDAGOGIJA U SVJETLU SADAŠNJIH I BUDUĆIH PROMJENA 3 - TREĆI MEĐUNARODNI SIMPOZIJ GLAZBENIH PEDAGOGA

ur. Sabina Vidulin-Orbanić

2013.

150,00

jsetic(at)unipu.hr

7

HARMONIJA NA KLAVIRU

a. Laura Čuperjani, Mirjana Veljović

2013.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

8

VRIJEME ZA PAMĆENJE: Dva desetljeća studija klasične harmonike u Hrvatskoj

ur. Dražen Košmerl, Borut Zagoranski

2014.

90,00

jsetic(at)unipu.hr

9

VRIJEME ZA PAMĆENJE: Glazbeni dnevnik akademskog harmonikaškog orkestra

ur. Denis Modrušan, Bashkim Shehu

2014.

90,00

Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije

nema publikacija

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Naziv publikacije

Autor/Urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Narudžba na e-mail

Napomena

1

USPJEŠNO STARENJE

a. Neala Ambrosi-Randić, Marlena Plavšić

2008.

jsetic(at)unipu.hr

rasprodano

2

POD ZEMLJOM Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stoljeću

a. Andrea Matošević

2011.

90,00

jsetic(at)unipu.hr

3

STUDI INTERCULTURALI - Interferenze linguistiche, didattiche e culturali nel territorio Istroquarnerino

ur. Rita Scotti Jurić, Tarita Štokovac

2011.

jsetic(at)unipu.hr

rasprodano

4

STUDIA POLENSIA - Rivista del Dipartimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 1)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2012.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

5

STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 2)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2013.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

6

STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 3)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2014.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

7

STUDIA POLENSIA - Rivisti del Departimento di studi in lingua italiana (Studia Polensia 4)

ur. Elis Deghenghi Olujić

2015.

50,00

jsetic(at)unipu.hr

8

I MULTIPLI ITINERARI DELLA MEMORIA, Percorsi autobiografici nella letteratura femminile istro-quarnerina

a. Eliana Moscarda Mirković

2014.

150,00

jsetic(at)unipu.hr

9

ODRŽIVI TURIZAM UNUTRAŠNJE ISTRE

a. Nikola Vojnović

2016.

besplatno

dostupno za download

dostupno za download

10

MENADŽMENT U KULTURI I TURIZMU

Tea Golja

2016.

300,00

11

POLIFONIA PLURILINGUISTICA, INTERCULUTURALE ED INTERTESTUALE NELLA PRODUZIONE LETTERARIA DI CARLOUS. L. CERGOLY

  Eliana Mirković Moscarda

2016.

120,00

12

STUDIA POLENSIA BR. 5

Elis Deghenghi Olujić

2016.

50,00

13

ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE STUDENTSKE KONFERENCIJE: "JEZIK: UPUTSTVA ZA UPOTREBU"

Iva Peršić

2016.

Odjel za prirodne i zdravstvene studije

nema publikacija

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma

                    Naziv publikacije

       Autor/Urednik 

  Godina  

izdanja  

Maloprodajna cijena     

Narudžba na e-mail

Napomena

1

Glazba narodu! Pulski glazbeni život na plakatima od 1948. do 1966. Katalog izložbe (e-izdanje)

a. Lada Duraković                    

2013.

2

Radionica za suvremenu povijest. Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013.

ur. Igor Duda, Anita Buhin i Igor Stanić

2013.

120,00

ckpis(at)unipu.hr

3

Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike

ur. Lada Duraković i Andrea Matošević

2013.

189,00

ckpis(at)unipu.hr

4

Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava. Knjiga sažetaka/Socialism on the Bench. Cultural and Historical Interpretations of Yugoslav and Post-Yugoslav Societies. Book of Abstracts

ur. Igor Duda, Lada Duraković, Boris Koroman, Andrea Matošević, Igor Stanić

2013.

25,00

ckpis(at)unipu.hr

5

Socijalizam s udarničkim licem. Etnografija radnog pregalaštva

a. Andrea Matošević

2015.

100,00

ckpis(at)unipu.hr

6

2. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi - Socijalizam: Izgradnja i razgradnja - Knjiga sažetaka / 2nd International Conference Socialism on the Bench - Socialism: Construction and Deconstruction - Book of Abstracts

gl.ur. Lada Duraković

2015.

ckpis(at)unipu.hr

7

Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma

a. Igor Duda

2015.

149,00

ckpis(at)unipu.hr

Sveučilišna knjižnica

Naziv publikacije

Autor/urednik

Godina izdanja

Maloprodajna cijena

Narudžba na e-mail

Napomena

1

ANTONIO SMAREGLIA: ŽIVOT I SKLADATELJSKI OPUS

a. Paolo Petronio

2012.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

2

KATALOG KNJIGA IZ XVI. STOLJEĆA (CINQUECENTINA) u knjižnicama, muzejima i franjevačkim samostanima u hrvatskom dijelu Istre

ur. Bruno Dobrić

2014.

100,00

jsetic(at)unipu.hr

3

BIBLIOGRAFIJA ZBORNIKA RADOVA ZNANSTVENOG SKUPA "SUSRETI NA DRAGOM KAMENU", (1969.-2001.)

a. Marija Petener-Lorenzin

2015.

120,00

jsetic(at)unipu.hr