Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Sastavnice

Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije

Tea Golja

izv. prof. dr. sc.


Kontakt

Preradovićeva 1/1

Kabinet br. 11

Tel: 377 086

E-mail: tea.golja(at)unipu.hr

Konzultacije

srijedom od 11.30 - 13.00 u kabinetu br. 11

e-poštom svaki radni dan 

Kolegiji

  • Uvod u ekonomiju (KIT)
  • Društveno-odgovorno poslovanje (FET)
  • Društvena i solidarna ekonomija (KIT)
  • Menadžment u kulturi i turizmu (KIT)
  • Strateški menadžment u kulturi i turizmu (KIT)
  • Upravljanje kulturnom baštinom (KIT)
  • Kulturne rute (KIT)
  • Društveno-odgovorno poslovanje u turizmu (KIT)

Znanstvena bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299302