Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Zagrebačka 30, Pula
Centrala: +385 (52) 377 000
E-mail: ured(at)unipu.hr

PočetnaWebmailStudomat

Novosti Prati novosti putem:

Dostupne informacije

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli raspolaže informacijama o:

 • ustroju i djelatnosti Sveučilišta
 • pravnim i ostalim aktima Sveučilišta
 • osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete na Sveučilištu
 • aktivnostima suradnje Sveučilišta s okruženjem (uključujući međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju)
 • događanjima na Sveučilištu
 • zaposlenicima
 • podacima iz urudžbenog zapisnika
 • javnoj nabavi roba, radova i usluga
 • podacima o tehničkom održavanju
 • izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta
 • financijskoj dokumentaciji Sveučilišta

Na ovoj stranici možete pronaći poveznice na mrežne stranice Sveučilišta koje sadrže informacije predviđene Zakonom.

Opći akti i odluke koje je donijelo Sveučilište, a kojima se utječe na interese korisnika

Popis akata donesenih na Sveučilištu dostupan je OVDJE.

Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvještaji o radu, financijska izvješća i drugi dokumenti koji se odnose na područje rada tijela Sveučilišta

Razvojna strategija Sveučilišta

Strategija razvoja istraživača

Izvještaji o radu rektora

Izvještaji o radu čelnika sastavnica - nalaze se na mrežnim stranicama svake sastavnice

Izvještaji o radu jedinica za osiguravnje i unaprjeđivanje kvalitete

Izvješće o napretku u ostvarivanju odabranih općih i posebnih ciljeva u sklopu Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Izvješća vezana za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015.

Financijska izvješća, podatci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna te informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa

Sukladno novom Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N.br.3/15), članak 27. objavljujemo godišnje financijske izvještaje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli:

Izvješća

Informacije o unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

Informacije su dostupne na stranicama o Ustrojstvu (Sveučilišna tijela, Službe i uredi, Sastavnice).

Zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela Sveučilišta i službeni dokumenti usvojeni na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti

Zapisnici i zaključci Senata Sveučilišta

Zapisnici i zaključci Sveučilišnog savjeta

Zapisnici i zaključci Glavnog odbora za kvalitetu

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora

Informacije su dostupne na stranicama Javne nabave.

Obavijesti o raspisanim natječajima i natječajna dokumentacija

Informacije su dostupne na stranici Natječaji.